Franszyza integralna i redukcyjna – czym się od siebie różnią?

Ubezpieczalnie określają zawsze ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). To zestawienie praw, obowiązków i najważniejszych terminów. Można tam spotkać pojęcia takie jak franszyza integralna i franszyza redukcyjna. W tym artykule wyjaśnimy, czym są te dwie franszyzy oraz wskażemy różnice między nimi. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega franszyza integralna?

Franszyza integralna określa wartość, która jest wyrażona kwotowo. Powyżej tej kwoty ubezpieczyciel odpowiada za szkodę, która powstała. W praktyce ubezpieczyciele traktują tę kwotę jak granica odpowiedzialności za dane zdarzenie. Najczęściej franszyza integralna odnosi się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyznaczenie takiej kwoty oznacza, że franszyza wyklucza odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody, które mają znikomą wartość. 

Na czym polega franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna natomiast jest traktowana jako udział własny w szkodzie. Chociaż jeszcze kilka lat temu ubezpieczalnie rozdzielały te dwa terminy, to teraz są one tożsame. Wcześniej własny udział w szkodzie był określany procentowo, a redukcyjna franszyza była związana z wartością pieniężną, o którą było pomniejszone odszkodowanie. Obecnie jest to kwota, jaką ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni w przypadku zaistniałej szkody. Franszyza tego typu jest spotykana w ubezpieczeniach związanych z odbywaniem podróży, czy na nieruchomość. 

Czy istnieją jeszcze jakieś franszyzy?

Okazuje się, że franszyza integralna i redukcyjna to nie jedyny przykłady. W OWU można spotkać również franszyzę kilometrową. Tego typu franszyzę można spotkać w assistance. W takim przypadku w zależności od ubezpieczenia kierowca może liczyć na wsparcie. Na przykład holowanie jest dostępne do 100 km od miejsca zamieszkania lub holowanie auta może obejmować wszystkie kraje europejskie. Na rynku występuje również franszyza czasowa. Jednak tego typu forma uaktywnia się dopiero po zajściu jakiegoś zdarzenia na przykład drogowego. 

(0)